...

Tags: Susan met zwarte ogen

Echinacea kweken uit zaden

Echinacea kweken met zaden

Het kweken van Echinacea ’s binnenshuis Echinacea is een meerjarige bloeiende plant afkomstig uit Noord-Amerika. Het wordt ook zonnehoed, paarse zonnehoed of Susan met zwarte ogen genoemd. De Echinacea is een vaste plant die...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.