...

Tags: Echinacea

Echinacea kweken uit zaden

Echinacea kweken met zaden

Het kweken van Echinacea ’s binnenshuis Echinacea is een meerjarige bloeiende plant afkomstig uit Noord-Amerika. Het wordt ook zonnehoed, paarse zonnehoed of Susan met zwarte ogen genoemd. De Echinacea is een vaste plant die...

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.